Poučne in aktualne vsebine

398766552544e5716b9aa86.72180593.

Delo z nepremičninskim podjetjem

Nakup lastne nepremičnine je ena izmed največjih naložb v življenju posameznika, odločitev o nakupu pa odgovorna in zahtevna naloga.

Neznanje in nepoznavanje poslovanja pri prometu z nepremičninami lahko pripelje kupca v velika tveganja in tudi spore zato Vam podajamo pomembne informacije zakaj naj bi se pri nakupu ali prodaji povezali s podjetjem, katero to obvlada.

Posrednik bo tako:

  • zastopal interese obeh pogodbenih strank, tako prodajalca kot kupca;
  • spremljal ju bo od pričetka pogajanj za nakup, podpisa prodajne pogodbe, primopredaje do priprave predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini;
  • preveril bo pravno in dejansko stanje nepremičnine ter pogodbeni stranki opozoril na morebitne pravne oziroma stvarne napake;
  • seznanil ju bo s predpisi in postopki, ki so potrebni za varno sklenitev pravnega posla, z višino in vrsto davčne obveznosti, ceno notarske overovitve pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo. Ob primopredaji nepremične bo popisal stanje le te in jo varno predal v posest kupcu.

Pozornost treba nameniti:

  • preverjanju pravnega stanja v zemljiški knjigi, ki ga večinoma lahko izpeljemo elektronsko. Če nepremičnine še niso vpisane v zemljiško knjigo, je nujno preveriti, ali obstajajo kakšna bremena na tej nepremičnini;
  • nepremičninam, obremenjenim s hipoteko, ker mora biti dolg poplačan;
  • prodajni pogodbi, ki jo sestavi univ. dipl. pravnik in mora zagotavljati varen prenos lastništva;
  • nakupu novogradnje, in sicer glede kakovosti izvedbe gradnje, možnosti reklamacij, jamstva, gradbenega in uporabnega dovoljenja, zavarovanja vplačil, izdelave etažnega načrta in zemljiškoknjižne izvedbe ter morebitnih obremenitev;
  • vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če je ne vpišemo takoj, lahko pride do neželenih vmesnih vpisov, ki bi potem imeli prednost pred kupcem.
Za vse to smo tu za Vas, da Vam svetujemo, saj imajo naši sodelavci licenco Ministrstva za okolje in prostor ter več let izkušenj.

Preberite tudi...

Nekaj o napuščih
V današnjem času sledimo trendom na vseh področjih. Pri gradnji objektov, tako zasebnih kot poslovnih pa se srečujemo z obdelavo napuščev.
Teorija o ometih
Kot eden najbolj izpostavljenih delov našega doma je omet, zato poskrbimo za dober vtis zunanjosti objekta ter ustvarimo prijetno bivalno okolje z ustreznim notranjim ometom.
Prizidek, mansarda ali karkoli drugega
Se odločate o urejanju stanovanja kar doma pri starših ali pri tašči? Hm...
»
Faze izgradnje
Pojem je v vsakodnevni praksi nedefiniran in včasih tudi sporen. Ker ga prav tako zelo redko zasledimo v strokovni literaturi Vam podajamo nekaj opisov posameznih faz gradnje...
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon