Pametna naložba v konkreten prihranek

Energetske sanacije

Ena od pomembnih dejavnosti podjetja OBZORJE je tudi kompletna energetska obnova oziroma sanacija starih ali novih slabše zgrajenih objektov. Večina takih objektov ima težavo s prevelikimi stroški ogrevanja in hlajenja, vzrok za to pa je za današnje standarde neustrezna sestava fasadnega ovoja ali strešnega sistema in pogosto tudi sistema ogrevanja oz. hlajenja. Na takšnih objektih zaradi slabe izolacije prihaja do velikih toplotnih izgub, kar posledično vpliva tako na kakovost bivanja kot tudi finančne stroške.

Če imate tudi Vi objekt, ki ustreza zgornjemu opisu, Vam priporočamo primerno energetsko sanacijo – pametno naložbo v konkreten prihranek. Pri tem najprej ugotovimo stanje in opravimo vse potrebne meritve. Pred izvedbo Vam svetujemo ter prezentiramo možne rešitve vseh detajlov. Po potrebi odstranimo staro izolacijo in kritino ter jo ustrezno deponiramo na za to določenih mestih, nato pa sledi izvedba nove izolacije z uporabo sodobnih materialov, ki imajo bistveno boljšo toplotno izolacijo.

Glavne prednosti kakovostnih energetskih sanacij so:
  • po možnosti izvedba toplotnega ovoja celotnega objekta;
  • maksimalna izločitev toplotnih mostov na vseh kritičnih mestih, kjer je slaba ali pa celo ni nikakršne toplotne izolacije;
  • zamenjava obstoječih zasteklitev z novimi, ki imajo bistveno manjše toplotne izgube (priporočljiva je čim manjša U - vrednost [W/m2K]);
  • izločitev vseh netesnosti iz fasadne ali strešne sestave, kjer je topel zrak neposredno uhajal – onemogočanje gibanja zraka med izolacijskim ovojem in samo konstrukcijo objekta;
  • posodobitev ali zamenjava obstoječega ogrevalnega in hladilnega sistema objekta s sodobnimi ogrevalnimi napravami, v skladu s samim izračunom potrebnih kapacitet;
  • zagotovitev prijetnega in sodobnega estetskega videza zunanjih površin Vašega objekta;
  • po možnosti pomoč  pri urejanju dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev (EKO SKLAD) ali ugodnejšega financiranja.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon