Vprašali so nas

Je možna pot »od ideje do vselitve« z Obzorjem?
Zaupajte nam vse Vaše ideje in želje ter prepustite skrb za gradnjo Vaše hiše nam. Tudi naši arhitekti bodo s  svojo prijaznostjo, strokovnostjo in inovativnostjo z veseljem poskrbeli za vso potrebno projektno dokumentacijo.

Projektna dokumentacija, ki je potrebna pred in med gradnjo Vaše hiše, saj nam poda lokacijske in funkcionalne lastnosti objekta, kakor tudi osnovne oblikovne in tehnične lastnosti, zajema:
 
  • Idejno zasnovo, ki vsebuje celotno rešitev želenega objekta (tlorisno razporeditev in vizijo zunanjega videza). Zajeti mora tudi vse pogoje za gradnjo iz lokacijske informacije oziroma prostorskega izvedbenega akta določene občine.  
  • Idejni projekt (vodilna mapa), ki  je nadgradnja idejne zasnove in sistematično urejen sestav pripadajočih načrtov projekta. Načrti morajo vsebovati najmanj načrt arhitekture in tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo smernic za projektiranje. 
  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je narejen na osnovi predhodno pridobljenih smernic in soglasij k projektnim rešitvam, na osnovi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje za Vaš bodoči objekt. 
  • Projekt za izvedbo (PZI) vsebuje poročila, detajle in izračune za izvedbo objekta in ni obvezen dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja, je pa obvezen pri gradnji.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon