Vprašali so nas

Kaj je nedovoljena oz. črna gradnja?
Nedovoljena ali “črna gradnja” je objekt, ki ga fizična ali pravna oseba gradi oziroma zgradi in nato uporablja brez gradbenega/uporabnega dovoljenja. Črna gradnja je lahko celoten objekt ali zgolj del objekta (npr.: terasa, balkon, prizidek, nadzidava, prizidana garaža …), ki se je ne da enostavno odstraniti brez škode za sam objekt.

Tipi nedovoljenih gradenj, ki jih določa ZGO (Zakon o graditvi objektov):
  • nelegalna gradnja
  • neskladna gradnja
  • nevarna gradnja 
Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oz. dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oz. so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Enako velja tudi, če se objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil.

Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oz. dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oz. dela izvajajo ali pa so že izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem. Enako velja tudi, če se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim.

Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja, ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon