Vprašali so nas

Kaj vse sem, kot investitor, dolžan zagotoviti pri gradnji?
Obsežnost dokumentacije je pogojevana z obsegom del. Običajno je izvajalec vpeljan v delo, ko naročnik zagotovi:
  • veljavno gradbeno dovoljenje (kopija);
  • kompleten originalni tiskani izvod potrjene in veljavne projektne dokumentacije (PGD in PZI projekta) ter eventualno ostalo zahtevano dokumentacijo;
  • strokovni gradbeni nadzor (angažira strokovnjaka, ki bo za naročnika nadziral gradnjo in urejal ostale tehnična opravila v zvezi s samo gradnjo);
  • zapisnik o geodetski zakoličbi objekta (če je tako dogovorjeno);
  • prost dostop do objekta, primeren za tovorna vozila;
gradbiščni priključek vode in elektrike zadostne jakosti;podpis pogodbe o izvedbi ter urejeno financiranje gradnje (po dogovoru).
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon