Vprašali so nas

Kaj vse zajema pogodba z Obzorjem?
Ko je naša ponudba za gradnjo z Vaše strani sprejeta in potrjena, je naslednji korak podpis pogodbe, v kateri so opredeljene vse obveznosti Vas kot naročnika (kupca) in podjetja Obzorje kot Vašega izvajalca. V pogodbi so navedeni roki za izvedbo, obseg pogodbenih del, dogovorjena cena, garancija za kakovost, plačilni pogoji  in ostalo. Gradnja se lahko prične takoj po podpisu pogodbe, izpolnitvi dogovorjenih finančnih obveznosti in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Pri delih, za katera ste pridobili gradbeno dovoljenje, ste prav tako kot investitor dolžni zagotoviti tudi strokovni gradbeni nadzor in tudi uradno geodetsko zakoličbo objekta. Predpogoj je vsekakor tudi nemoten urejen dovoz do lokacije gradnje, ureditev gradbišča s postavitvijo gradbiščne ograje in table ter pripravljen priključek vode in elektrike za potrebe gradnje. Od začetka gradnje do dneva Vaše vselitve v hišo »na ključ« je običajno potrebnih cca. osem mesecev.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon