Vprašali so nas

Kako ste organizirani?
V podjetju imamo jasno in razdelano hierarhijo in pristojnosti. Vsaki posel se pred realizacijo na terenu začne v naših pisarnah, v komerciali in pripravi del. Sklepanje poslov je neposredno v rokah vodstva podjetja. Na gradbišÄu je za organizacijo in vse tehnične uskladitve pristojen delovodja, v času njegove dnevne odsotnosti pa skupinovodja. Za tekoče poslovanje in birokracijo sta tu še administracija in tehnični suport oz. logistika.

Pri medsebojni komunikaciji smo ažurni in temeljiti, uspešno spremljamo in povezujemo terensko in pisarniško delo.
Glede na širok spekter in velikost našega podjetja je naš kader razdeljen po skupinah glede na vrste del, ki jih opravlja. Nimamo »dobrih in slabih mojstrov« ali pa »dobrih in slabih skupin«, ampak skupine, od katerih vsaka korektno in profesionalno dela določen obseg del – vedno se trudimo, da gremo v korak s časom. Želimo si biti najboljši.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon