Vprašali so nas

Kolikšna je povprečna življenjska doba ene nizkoenergetske hiše?
Kar tako je povprečno življenjsko dobo hiše težko določiti. Gradbeni material, ki ga danes uporabljamo, je poznan že mnogo let, kar lahko opazimo tudi v več sto let starih mestnih ali vaških jedrih, ki imajo opečne stene in kritino ter ostale konstrukcijske elemente iz lesa (ostrešja, stropi …) in betona.  Pravilno vgrajen material, zaščiten proti vlagi in propadanju, ima zelo dolgo življenjsko dobo (npr. les smreke celo do 900 let), kar vsaki kakovostni gradnji daje tudi potrebno konstrukcijsko stabilnost. Vse ostalo pa je v glavnem odvisno od človeka in višje sile.
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon