Zagotovimo stabilnost in varnost objekta

Betonska & AB dela

Beton je čudovit material. Betonska in armiranobetonska dela so vsa tista dela, pri katerih je osnovni gradbeni material beton. Investitorji in kvalitetni izvajalci se čedalje bolj zavedamo, da so pri gradnji objekta betonska dela najpomembnejša, saj s pravilno izvedeno konstrukcijo zagotovimo stabilnost in varnost objekta.

Zelo pomembna je tudi kakovostna in strokovno pravilna izvedba betonskih del oz. vseh njihovih elementov. Opaži morajo biti izvedeni točno po merah v načrtu, z vsemi podporami, horizontalnimi in vertikalnimi povezavami, biti morajo gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se prepreči odtekanje cementnega mleka ... Vgrajeno betonsko jeklo ne sme biti zarjavelo. Potrebno je skrbeti tudi za pravilno nego betona, ki vsebuje tako zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona kot tudi zaščito pred nizkimi temperaturami.

Pri izvedbi betonskih konstrukcij naši spretni mojstri strokovno poskrbijo za pravilno izvedbo betonske armature s krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter primernimi distančniki. Cena naše storitve vsebuje dobavo materiala, prenose in prevoz ter običajna pomožna dela. Obračun je vedno po kg vgrajene armature specificirane po teži posameznih profilov v armaturnih načrtih ter po m3 vgrajenega betona glede na presek in njegove specifične tehnične lastnosti.

Izvajamo vse vrste betonskih in armiranobetonskih del – betoniranje temeljev, talnih in AB temeljnih plošč, različnih betonskih vezi in opornih zidov ter neposredno po vgradnji poskrbimo tudi za nego betona. V lastni železokrivnici izvajamo tudi krivljenje armaturnih palic ter vezanje in polaganje armature na terenu.
BETONSKA (1)BETONSKA (2)BETONSKA (3)BETONSKA (4)BETONSKA (5)BETONSKA (6)BETONSKA (7)BETONSKA (8)BETONSKA (9)BETONSKA (10)BETONSKA (11)BETONSKA (12)BETONSKA (13)BETONSKA (14)BETONSKA (15)BETONSKA (16)BETONSKA (17)BETONSKA (18)BETONSKA (19)BETONSKA (20)BETONSKA (21)BETONSKA (22)BETONSKA (23)BETONSKA (24)BETONSKA (25)BETONSKA (26)BETONSKA (27)BETONSKA (28)BETONSKA (29)BETONSKA (30)BETONSKA (31)BETONSKA (32)BETONSKA (33)BETONSKA (34)BETONSKA (35)BETONSKA (36)BETONSKA (37)BETONSKA (38)BETONSKA (39)BETONSKA (40)BETONSKA (41)BETONSKA (42)BETONSKA (43)BETONSKA (44)BETONSKA (45)BETONSKA (46)BETONSKA (47)BETONSKA (48)BETONSKA (49)BETONSKA (50)BETONSKA (51)BETONSKA (52)BETONSKA (53)BETONSKA (54)BETONSKA (55)BETONSKA (56)BETONSKA (57)BETONSKA (58)BETONSKA (59)BETONSKA (60)BETONSKA (61)BETONSKA (62)BETONSKA (63)BETONSKA (64)BETONSKA (65)BETONSKA (66)BETONSKA (67)BETONSKA (68)BETONSKA (69)BETONSKA (70)BETONSKA (71)BETONSKA (72)BETONSKA (73)BETONSKA (74)BETONSKA (75)BETONSKA (76)BETONSKA (77)BETONSKA (78)BETONSKA (79)BETONSKA (80)BETONSKA (81)BETONSKA (82)BETONSKA (83)BETONSKA (84)BETONSKA (85)BETONSKA (86)BETONSKA (87)BETONSKA (88)BETONSKA (89)BETONSKA (90)BETONSKA (91)BETONSKA (92)BETONSKA (93)BETONSKA (94)BETONSKA (95)BETONSKA (96)BETONSKA (97)BETONSKA (98)
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon