Obzorje v praksi

Reference

VEČ VRST NOVOGRADENJ, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE in SANACIJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV, INDUSTRIJSKA GRADNJA, POSLOVNI, GOSPODARSKI in PROIZVODNI OBJEKTI, KOMPLETNE FINALIZACIJE RAZLIČNIH OBJEKTOV, RAZLIČNE FASADE, OPORNI ZIDOVI, UREDITEV DVORIŠČ in ZUNANJE UREDITVE, HUDOURNIKI, VSE VRSTE OMETOV in IZRAVNALNIH TLAKOV, POVOZNE in DOVOZNE POTI ter RAMPE, …

Razna gradbeno-obrtniška dela:

• Kompletna finalizacija poslovno proizvodnega objekta KOVIS d.o.o. IPC Brezina
• Razširitev poslovnih in prodajnih prostorov MERKUR, PE Brežice, I. in II. faza
• Kompletna rekonstrukcija pisarn uprave RENAULT-NISSAN SLOVENIJA (poslovni kompleks SLOVENIJA LES), Ljubljana
• Očesna klinika, OKULISTIKA MEH d.o.o., Sevnica
• Redno vzdrževalna in investicijska dela TA-REGULATOR, Brežice
• Redno vzdrževalna in investicijska dela MARCHE GOSTINSTVO, PE Čatež ob Savi
• Skladišče gradbenega materiala TC MERKUR, Brežice
• stanovanjska hiša Klarič, Obrežje
• stanovanjska hiša Preskar, Kremen
• stanovanjska hiša Urek, Brežice
• stanovanjska hiša Golc, Šentjernej
• poslovno stanovanjski blok Višnja Gora
• stanovanjska hiša Iljaš, Vrhje
• stanovanjska hiša in garaža Brumen-Medvešček, Zgornje Tinsko
• Prenova in rekonstrukcija poslovnega kompleksa KOVIS-LIVARNA d.o.o., Štore
• Skladiščna hala NATHALIE d.o.o., Brežice
• Statična sanacija arkad na gradu Brežice, Brežice
• Finalizacija stanovanjskega naselja NID, Šentjur pri Celju
• Turistična kmetija VIMPOLŠEK, Šentlenart - Brežice
• Proizvodni obrat – Oljarna BIEL d.o.o., Brežice
• Sanacija fasade balkonov na stanovanjskem bloku Bizeljska 18, Brežice
• Poslovni objekt POSAVC d.o.o., Brežice
• Pleteršnikova domačija v Pišecah
• Stanovanjska hiša Klemenčič v Dobovi
• Stanovanjska hiša Rožič, Gornji Lenart
• Poslovno stanovanjski objekt KLJUČAVNIČARSTVO DERŽIČ, Dobova
• Poslovno stanovanjski objekt VIIG d.o.o., Dobrava
• Stanovanjsko in gospodarsko poslopje Škaler v Brezini
• Stanovanjska hiša Zbašnik-Kostevc, Dečno selo
• Stanovanjska hiša Vranetič-Mak v Župelevcu
• Stanovanjsko naselje O2, Atomske Toplice
• Stanovanjsko naselje Podravka, Pirovac pri Šibeniku
• Stanovanjska hiša Vedo, Ribnica na Dolenjskem
• Sanacija mostu Grad Mokrice
• Adaptacija in prenova Mladinskega centra Milke Kerin, Krško
• Prenova in adaptacija sanitarij ISKRA, Kostanjevica
• Prenova in adaptacija kuhinje s sanitarijami, TPV Brežice
• Prenova in adaptacija CT bolnišnice v Brežicah
• Prenova in izgradnja kirurškega oddelka v bolnišnici Brežice
• Adaptacija trgovskega centra MERCATOR v Brežicah
• Adaptacija sanitarij HOLZSCHUH, Krško
• Adaptacija NOVOLES BOR, Krško
• Adaptacija proizvodnega objekta z sanitarijami RESISTEC v Kostanjevici
• turistična kmetija »BLAŽEVA GORCA«, Bizeljsko
• stanovanjska hiša Barbič, Bušeča vas
• stanovanjski objekt Košak, Loka pri Žusmu
• stanovanjska hiša Leskovar, Brežice
• stanovanjska hiša Bostič, Črnc
• stanovanjska hiša Petrič, Dvorce
• stanovanjska hiša Komplet, Šentlenart
• stanovanjska hiša Bogovčič, Slovenska vas
• stanovanjska hiša Vretič, Črnc
• stanovanjska hiša Mijokovič, Šentlenart
• Bolnišnica Brežice, Brežice
• stanovanjska hiša Vovk, Slovenska vas
• gospodarski objekt Strgar, Mali vrh
• poslovni objekt Nathalie d.o.o., Brežice
• stanovanjska hiša Zobarič, Mrzlava vas
• stanovanjska hiša Žrlič, Obrežje
• stanovanjska hiša Baškovič, Dečno selo
• stanovanjska hiša Povh, Obrežje
• stanovanjska hiša Džabić, Ponikve
• poslovno-proizvodni objekt KOVIS d.o.o., Velika dolina
• stanovanjska hiša Mijoković, Šentlenart
• stanovanjska hiša Polovič-Štojs, Šentlenart
• stanovanjski objekt Kukovičič, Brestanica
• stanovanjska objekta Kolman, Podgorje pri Pišecah
• stanovanjska hiša Urek, Vrhje
• Adaptacija kuhinje Bolnica Brežice
• Adaptacija kuhinje TPV Brežice
• Adaptacija kuhinje Hotel SREMIČ, Krško
• Stanovanjska hiša Vučajnk, Bukošek
• Trgovski center »CERJAK« v Šentjerneju
• Kompletna preureditev trgovskega centra MERKUR, Intermarket v Brežicah
• Kompletna adaptacija stanovanjske hiše Burmaz na Bizeljskem
• Zunanja ureditev s parkirnim prostorom TPV, Brežicah
• Poslovni prostor z dvoriščem AVTOLINE, Krško
• Urejanje dvorišča ter vgradnja zunanjega bazena, Kolman, Pišece
• Adaptacija ter dozidava stanovanjskega objekta Augustinčič, Brežice
• Adaptacija stanovanjskega objekta Heinz-Günnewig, Brežice
• Adaptacija stanovanjskega objekta Baškovič, Brežice
• Vgradnja bazena ter urejanje dvorišča in parka Avgustinčič, Brežice
• Adaptacija stanovanjskega objekta Mijokovič, Šentlenart
• Izgradnja upornega zidu in zunanje ureditve Gostišče »GRIČ«, Čatež
• Adaptacija in prenova kuhinje z jedilnicami v vojašnici Maribor in Celje
• Adaptacija in dozidava stanovanjskega objekta Tomše, Brežice
• Adaptacija in dozidava vinske kleti Gerjevič-Kodrič, Čele
• Končna faza stanovanjsko-turističnega objekta Blaževa Gorca, Bizeljsko
• Zunanja ureditev - Bračun, Dolenja vas pri Artičah
• Adaptacija in dozidava stanovanjskega objekta Ostrelič, Dobova
• Adaptacija in preureditev NKB Maribor, PE Brežice
• Izgradnja vinske kleti Šekoranja, Bizeljsko
• Dozidava stanovanjskega objekta Lapuh-Humar, Brežice
• Kompletna ureditev stanovanjskega objekta Černe, Trška gora
• Preureditev stanovanjskega objekta Kustec, Brestanica
• Kompletna preureditev kirurških ambulant, Bolnišnica Brežice
• Stanovanjska hiša Cizl Andreja, Globoko
• Ureditev stanovanjske hiše Meglen, Bukošek
• Prizidek k stanovanjski hiši Anžiček, Krško
• Notranji strojni ometi in estrih, stanovanjska hiša Kovačič Rajko, Stara vas - Bizeljsko
• Kompletna preureditev sanitarij v tovarni PODGORJE d.o.o., Šentjernej
• Prizidek hale za odpremo, PODGORJE d.o.o., Šentjernej
• Strojni ometi upravno prodajnega objekta MARTEX d.d., Volčja Draga
• Strojni ometi upravno prodajnega objekta Premrl Stojan s.p., Postojna
• Zunanja ureditev pri stanovanjski hiši Vintar, Sromlje
• Izdelava temeljev za zunanje bazenske tobogane v Termah Čatež
• Stanovanjska hiša Motore, Dolenja vas
• Notranji strojni ometi in izravnalni estrih na stanovanjski hiši Mihelin, Bizeljsko
• Notranji strojni ometi na stanovanjski hiši Vučajnk, Bukošek
• Betonska škarpa Zobarič, Slovenska vas
• Stanovanjska hiša Smerdej, Kapele
• Stanovanjska hiša Klarič, Slovenska vas
• AB oporni zid – škarpa Kotte, Brežice
• AB škarpa Fuks, Jetrno selo – Brestanica
• Stanovanjska hiša Barbič, Bušeča vas
• Zunanji kopalni bazen Hatchard, Blanca
• Oporni zid in škarpa Homšak, Sevnica
• Stanovanjska hiša Bibič, Pišece
• Zunanji kopalni bazen Rožman, Trnje
• Oporni zid in škarpa – Trendstil d.o.o., Zdole
• Prenova stanovanjskega objekta Zidanič, Piršenbreg
• Stanovanjska hiša Savski, Bojsno – novogradnja
• Stanovanjska hiša Žrlič, Obrežje – novogradnja
• Dozidava in adaptacija stanovanjskega objekta Kukovičič, Krško
• Stanovanjska hiša Veljkovič, Sremič – novogradnja
• Statična sanacija gospodarskega objekta Vovk, Slovenska vas
• Stanovanjska hiša Kolman – Bahč, Podgorje pri Pišecah
• Stanovanjska hiša Golc, Šentjernej
• Adaptacija poslovnih prostorov podjetja ADRINAJA d.o.o., Brežice
• Trgovina KIK, NCI Brežice
• Stanovanjska hiša Kmetič, Radeče
• Stanovanjska hiša Turk-Milanović, Dolenja vas
• Stanovanjska hiša Iljaž, Črnc
• Stanovanjska hiša Turk, Ljubljana
• Stanovanjska hiša Fakin, Čučja mlaka
• Stanovanjska hiša s pomožnimi in gospodarskimi objekti Štrucl, Čemehovec
• Stanovanjska hiša Bačelić, Čatež
• Obnova pisarn ELEKTRO CELJE, PE Krško
• Vzdrževalna in investicijska poslovno proizvodnega objekta MIPO d.o.o., Dobova
• Dovozna pot na tovorno tehtnico Kmečke zadruge, Šentlenart
• Zunanji silos za kompost MAROF, Pišece
• Zunanja rampa k zelenjavi in mesnici INTERMARKET, Brežice
• Separator za gnojno jamo in gnojnico Vidmar, Kapele
• Zunanja terasa z zavitimi stopnicami Mladinski center Brežice
• Sanacija razkladalne rampe v vojašnici Cerklje ob Krki
• Sanacijski omet v župnijski cerkvi, Pišece
• Sanacija betonskih zidov v vinskih kleteh VINO Brežice
• Sanacija betonskih in kamnitih zidov v župnišču, Pišece
• Sanacija krušnih peči ŽITO, Brežice
• Stanovanjska hiša Marot, Šentjernej
• Zunanja ureditev poslovnega objekta BACO d.o.o., Trzin
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Baškovč, Cerklje ob Krki
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Ribič, Dolenja vas
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Kortnik, Dolenja vas
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Kostanjšek, Brezina
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Šinko, Rajec
• Zunanja ureditev stanovanjskega objekta Mlakar, Vrhje
• Ureditev stanovanja Kert, Brežice
• Ureditev stanovanja Aškerčeva 2, Krško
• Ureditev stanovanja Papirniška 17, Krško
• Ureditev stanovanj MORS-a, Bizeljska cesta 18, Brežice
• Adaptacija poslovnega objekta SAX, Krško
• Kompletna ureditev Pizzerija FARAON, NCI Brežice
• Prizidek stanovanjskega objekta Pangrčič, Velika dolina
• Kompletna finalizacija stanovanjskega objekta Mihelin, Stara vas
• Pokopališka kapela, Leskovec pri Krškem
• Prizidek gospodarskega objekta Prosenik, Obrežje
• Stanovanjska hiša Krošl – Štefanič (Ytong), Dolenja Pirošica
• Redna vzdrževalna dela TPV Prikolice, Brežice
• Finalizacija stanovanjskega objekta Kerin, Brezovica pri Podbočju
• Ureditev poslovnih prostorov JYSK d.o.o., NCI Brežice
• Izvedba temeljev proizvodnih linij in vzdrževalna dela objekta INO BREŽICE d.o.o., Krška vas
• Finalizacija stanovanjskega objekta Bašič, Pivka
• Zunanja ureditev stanovanjsega objekta Dormiš, Vnanje gorice
• Finalizacija stanovanjskega objekta Dujić, Ig - Ljubljana
• Ureditev poslovnih prostorov CORDIS d.o.o, NCI Brežice
• Ureditev poslovnih prostorov V&D, NCI Brežice
• Finalizacija stanovanjskega objekta Posega, Pivka
• Ureditev poslovnega prostora PIKAPOLONICA (PIKAPOKA d.o.o.), NCI Brežice
• Finalizacija stanovanjskega objekta Štamulak, Bistrica ob Sotli
• Vzdrževalna dela gospodarskih objektov Petrkoč, Gabrje
• Zunanja ureditev ob stanovanjski hiši Presker, Artiče
Toplotne fasade zaključnimi sloji, strojni ometi in izravnalni tlaki, (Samoborka, Baumit, Weber, JUB, Rofix, …):

• NAKUPOVALNI CENTER INTERMARKET, Brežice
• stanovanjski blok, Bizeljska 18, Brežice
• kompletna prenova fasade stanovanjskega bloka (Tervol – Baumit), Smrečnikova ulica 32, Novo mesto (ZARJA d.o.o.)
• stanovanjska hiša Suša, Brežice
• stanovanjska hiša Božič, Dobrnič
• stanovanjska hiša Lengar, Ljubljana
• stanovanjska hiša Šetinc, Brežice
• stanovanjska hiša Kajtna, Dobova
• stanovanjska hiša Resnik, Brestanica
• stanovanjska hiša Kernulc, Brežice
• stanovanjska hiša Horžen, Brežice
• stanovanjska hiša Gusak, Brežice
• stanovanjski blok Vilharjeva 41, Ljubljana
• stanovanjska hiša Gošek, Krško
• poslovni objekt vulkanizerstva FURLAN, Dobova
• stanovanjska hiša Jamnik, Libna
• stanovanjska hiša Rajterič, Brezovica pri Bizeljskem
• stanovanjska hiša Savnik, Brežice
• stanovanjska hiša Horvat, Slovenska vas
• stanovanjska hiša Tominšek, Bistrica ob Sotli
• stanovanjska hiša Božič, Krško
• stanovanjska hiša Poček, Brežice
• stanovanjska hiša Vintar, Sromlje
• stanovanjska hiša Zbašnik, Dečno selo
• stanovanjska hiša Bukovinski, Dobova
• stanovanjska hiša Kerin, Krška vas
• stanovanjska hiša Jankovič, Račja vas
• stanovanjska hiša Jagič, Brežice
• stanovanjska hiša Čampa, Šentjernej
• stanovanjska hiša Butkovič, Pišece
• stanovanjska hiša Bedič, Pišece
• stanovanjska hiša Recer, Brežice
• stanovanjska hiša Geršak, Bračna vas
• gospodarsko poslopje Krošelj, Brežice
• poslovni objekt POSAVC, Brežice
• stanovanjska hiša Milanović-Turk, Dolenja vas
• poslovni objekt VIIG, Dobrava
• stanovanjska hiša Mihelin, Stara vas – Bizeljsko
• stanovanjska hiša Labrovič, Brežice
• stanovanjska hiša Pšeničnik, Kapele
• stanovanjska hiša Marin, Gornji Lenart
• stanovanjska hiša Pirnar, Stolovnik - Brestanica
• stanovanjska hiša Lovše, Cerklje ob Krki
• stanovanjska hiša Podgoršek, Pišece
• stanovanjska hiša Koretič, Gorica
• stanovanjska hiša Šumlaj, Mostec
• poslovni objekt VINO BREŽICE, Brežice
• stanovanjska hiša Mižigoj, Šentlenart
• stanovanjska hiša Štrucl, Brežice
• stanovanjska hiša Kodrič, Čele
• stanovanjska hiša Zavišek, Dramlja - Bizeljsko
• stanovanjska hiša Šmajgl, Brežice
• stanovanjska hiša Bračun, Pavlova vas
• stanovanjska hiša Krošl, Brežice
• stanovanjska hiša Šetinc Franc, Šentlenart
• stanovanjska hiša Šuligoj, Črešnjice
• stanovanjska hiša Kovačič, Bizeljsko
• stanovanjska hiša Urbanica, Krško
• stanovanjska hiša Šetinc Janko, Šentlenart
• stanovanjska hiša Meglen, Bukošek
• stanovanjska hiša Rautner, Svete gore – Bistrica ob Sotli
• stanovanjska hiša Wiget, Slovenska vas
• stanovanjska hiša Gornik, Brusnice
• stanovanjska hiša Kukovičič, Šentjur pri Celju
• stanovanjska hiša Ržen, Brezina
• stanovanjska hiša Šneberger, Bukošek
• stanovanjska hiša Burmaz, Bizeljsko
• stanovanjska hiša Korbar, Bizeljsko
• stanovanjska hiša Primc, Artiče
• stanovanjska hiša Požun, Senovo
• stanovanjska hiša Tominšek, Bistrica ob Sotli
• gospodarsko poslopje Strgar, Mali Vrh
• stanovanjska hiša Tominšek, Črešnjevec
• stanovanjska hiša Mihelin, Stara vas
• stanovanjska hiša Štrucl, Brežice
• stanovanjska hiša Poček, Brežice
• stanovanjska hiša Suša, Brežice
• stanovanjska hiša Pirš, Brežice
• poslovno proizvodni objekt TA-REGULATOR, Brežice
Ko vaše sanje zaživite v toplini novega doma
izdelava spletnih strani: ETREND
Telefon Telefon Telefon